Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένους τους συλλόγους κοιλιοκάκης από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Η λίστα αυτή δημιουργήθηκε μετά από έρευνα στο διαδίκτυο και στην πορεία δύναται να εμπλουτιστεί και με άλλους υπερσυνδέσμους.

Για περιήγηση στις ιστοσελίδες τους ή στην αντίστοιχη facebook page όπου υπάρχει, πατήστε πάνω στο σχετικό link.

 

Αγγλία : Coeliac UK

https://www.coeliac.org.uk

facebook.com/CoeliacUK/

 

Ιρλανδία : Coeliac Society of Ireland

https://www.coeliac.ie/

facebook.com/CoeliacSocIreland/

 

Ιταλία : Associazione Italiana Celiachia (AIC)

http://www.celiachia.it/

facebook.com/AIC.Associazione.Italiana.Celiachia

 

Γαλλία : Association Française Des Intolérants Au Gluten

http://www.afdiag.fr/

facebook.com/AFDIAG/

 

Ισπανία : Federación de Asociaciones de Celiacos de España

https://www.celiacos.org/

facebook.com/faceceliacos/

L’Associació Celíacs de Catalunya

http://www.celiacscatalunya.org/

facebook.com/celiacscatalunya

 

Πορτογαλία : Associação Portuguesa de Celíacos (APC)

https://www.celiacos.org.pt/

facebook.com/APCeliacos

 

Γερμανία : Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaf

https://www.dzg-online.de/

 

Aυστρία : Österreichische Arbeitsgemeinschaft Zöliakie

http://www.zoeliakie.or.at/index.asp

 

Ελβετία : IG Zöliakie der Deutschen Schweiz

https://www.zoeliakie.ch/de/

Romandiewww.coeliakie.ch

Tessinwww.celiachia.ch

 

Ολλανδία : Nederlandse Coeliakie Vereniging

https://www.glutenvrij.nl/

facebook.com/Nederlandsecoeliakievereniging

 

Δανία : Dansk Cøliaki Forening

https://www.coeliaki.dk/dk/

facebook.com/danskcoeliakiforening

 

Νορβηγία: Norsk cøliakiforening

http://www.ncf.no/

facebook.com/ncf.no/

 

Σουηδία : Svenska Celiakiförbundet

https://www.celiaki.se/

facebook.com/celiakiforbundet

 

Φιλανδία : Κeliakialiitto

https://www.keliakialiitto.fi/kuluttajat/

 

Μάλτα : The Coeliac Association Malta

http://coeliacassociationmalta.org/

facebook.com/coeliacassociationmalta/

 

Τσεχία : Společnost pro bezlepkovou dietu

https://www.celiak.cz/

facebook.com/Spolecnostprobezlepkovoudietu/

 

Σλοβακία : Celiakia SK

https://www.celiakia.sk/uvod

facebook.com/Celiakia.sk/

 

Πολωνία : Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

https://celiakia.pl/

facebook.com/celiakia/

 

Κροατία : HRVATSKO DRUŠTVO ZA CELIJAKIJU – Croatian Society for Coeliac Disease

http://www.celijakija.hr/

 

Σλοβενία : Slovensko društvo za celiakijo

http://drustvo-celiakija.si/

 

Τουρκία : Çölyakla Yaşam Derneği

http://www.colyak.org.tr/index.asp