• President Staboulidis Athanasios
  • Vice President Douvletis Dakis
  • Secretary Zafiropoulou Georgia
  • Treasurer Sakkos Nikos
  • Member-At-Large Serafeim George
  • Member-At-Large Karida Stavroula
  • Member-At-Large Ntotsis George