Δράση για την Κοιλιοκάκη

Δράση για το “ευ ζην” των ανθρώπων που πάχουν από κοιλιοκάκη

Σκοπός
Ο σύλλογος Δράση για την Κοιλιοκάκη έχει σκοπό την προβολή και ενημέρωση για τη νόσο της κοιλιοκάκης, την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, και τη βοήθεια στα άτομα που ανακαλύπτουν ότι πάσχουν από κοιλιοκάκη.

Γενικές Πληροφορίες
Η Δράση για την Kοιλιοκάκη είναι δημιούργημα της συνεργασίας ανθρώπων που ζουν στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Τους ένωσε η διάγνωση της κοιλιοκάκης στους ίδιους, στα παιδιά τους ή σε αγαπητά τους πρόσωπα. Η δυσκολία για καθημερινή, ασφαλή διατροφή και διαβίωση ήταν οι βασικές αγωνίες τους. Κάθε νέος ασθενής αντιμετωπίζει τις ίδιες αγωνίες και σε αυτό το σημείο η Δράση στοχεύει να βοηθήσει. Πως; Η άγνοια να αντικατασταθεί με γνώση και επικοινωνία.

Στόχοι

Οι στόχοι που έχει θέσει η Δράση για την Κοιλιοκάκη για την εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου είναι:

 • Η προβολή και ενημέρωση για τη νόσο της κοιλιοκάκης, και με την χρήση Μ.Μ.Ε
 • Η συνεργασία με άλλες ενώσεις και σωματεία, ημεδαπά ή αλλοδαπά, με σκοπό την εκπλήρωση κοινών στόχων
 • Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η παροχή βοήθειας σε μέλη του σωματείου, που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη
 • Η πληροφόρηση, ενθάρρυνση και υποστήριξη πασχόντων από κοιλιοκάκη καθώς και των γονέων και προσώπων που έχουν την επιμέλεια ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκη
 • Η εντόπιση των δικαιωμάτων και η διεκδίκηση αυτών
 • Η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, και εκδρομών για επιδίωξη των σκοπών του σωματείου
 • Η συνεργασία με επιστημονικούς οργανισμούς, με ιατρούς, βιολόγους, τεχνικούς τροφίμων, διαιτολόγους – διατροφολόγους
 • Η πληροφόρηση ερευνών και πρακτικών εφαρμογών στην καθημερινότητα
 • Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς κοινωνικής πολιτικής, τους ασφαλιστικούς φορείς για να αναπτυχθούν οι πολιτειακοί και κοινωνικοί αρωγοί ως συμπαραστάτες στην προσπάθεια ατόμων πασχόντων από κοιλιοκάκη
 • Η οργάνωση εθελοντικών ομάδων υπευθύνων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του σωματείου
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, συζητήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια
 • Η επικοινωνία με εταιρίες παραγωγής τροφίμων, με εστιατόρια, ξενοδοχεία ώστε να είναι δυνατή η παροχή ειδικής διατροφής στους πάσχοντες