Σύλλογος Δράση για την Κοιλιοκάκη

Ν.Π.Ι.Δ.


Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν τη Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου μας, τα μέλη που εκλέχτηκαν συνήλθαν σε συνεδρίαση την Πέμπτη 24 Μαρτίου, προκειμένου να συγκροτηθούν σε Σώμα.
Αφού τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στo άρθρo 14 του καταστατικού του Σωματείου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τη τριετία 2022- 2025 συγκροτήθηκε σε Σώμα όπως παρακάτω:

  • Πρόεδρος Σταμπουλίδης Αθανάσιος
  • Αντιπρόεδρος Ντότσης Γεώργιος
  • Γενική Γραμματέας Ζαφειροπούλου Γεωργία
  • Ταμίας Σάκκος Νικόλαος
  • Μέλος Καρύδα Σταυρούλα
  • Μέλος Σουσουρογιάννη Ζαχαρούλα
  • Μέλος Τζιαμπάζη Ευαγγελία
  • Αναπληρωματικά Μέλη Κολέττα Χριστίνα, Πουνερίδης Αναστάσιος, Σύλλης Εμμανουήλ
  • Εξελεκτική Επιτροπή Αγρόγιαννη Ηλιάνα, Τριανταφυλλίδης Παύλος, Τσίτσα Μαρία


Έδρα

Δελφών 106, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

Δ/ση αλληλογραφίας

Δελφών 106,Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

Website

www.actionceliac.eu

Email

actionceliac@gmail.com

Facebook Page

Δράση για την Κοιλιοκάκη – Action for Celiac Disease