Σύλλογος Δράση για την Κοιλιοκάκη

Ν.Π.Ι.Δ.

Έδρα: Δελφών 106, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

Δ/ση αλληλογραφίας: Δελφών 106,Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

web: www.actionceliac.eu

email: actionforceliac@yahoo.gr

Facebook page: «Δράση για την Κοιλιοκάκη – Action for Celiac Disease«