Σύλλογος Δράση για την Κοιλιοκάκη ++

Ν.Π.Ι.Δ.

Έδρα

Δελφών 106, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

Δ/ση αλληλογραφίας

Δελφών 106,Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

Website

www.actionceliac.eu

Email

actionforceliac@yahoo.gr

Facebook Page

Δράση για την Κοιλιοκάκη – Action for Celiac Disease