• Πρόεδρος Τσελεκίδου Μαρία (Μαίρη)
  • Αντιπρόεδρος Σταμπουλίδης Αθανάσιος
  • Γενική Γραμματέας Ζαφειροπούλου Γεωργία
  • Ταμίας Δουβλετής Ιορδάνης(Δάκης)
  • Μέλος Καρύδα Σταυρούλα
  • Μέλος Ντότσης Γιώργος