• Πρόεδρος Τσελεκίδου Μαίρη (Θεσσαλονίκη)
  • Αντιπρόεδρος Καλαμπόκη Χριστίνα (Ιωάννινα)
  • Γενική Γραμματέας Ζαφειροπούλου Γεωργία
  • Ταμίας Σφακιωτάκη Θεοδώρα (Θεσσαλονίκη)
  • Μέλος Καρύδα Σταυρούλα (Θεσσαλονίκη)
  • Μέλος Κοντομηνά Βασιλική (Ιωάννινα)
  • Μέλος Γεωργοπούλου Χρύσα