• Πρόεδρος Τσελεκίδου Μαρία (Μαίρη)
  • Αντιπρόεδρος Σταμπουλίδης Αθανάσιος
  • Γενική Γραμματέας Ζαφειροπούλου Γεωργία
  • Ταμίας Δουβλετής Ιορδάνης(Δάκης)
  • Μέλος Σεραφείμ Γεώργιος
  • Μέλος Καρύδα Σταυρούλα
  • Μέλος Ντότσης Γεώργιος
  • Αναπληρωματικό Μέλος Σάκκος Νίκος
  • Αναπληρωματικό Μέλος Σύλλης Μανώλης