Σύλλογος Δράση για την Κοιλιοκάκη

Ν.Π.Ι.Δ.


  • Πρόεδρος Σταμπουλίδης Αθανάσιος(6947509255)
  • Αντιπρόεδρος Δουβλετής Δάκης(6972090836)
  • Γενική Γραμματέας Ζαφειροπούλου Γεωργία(6944963893)
  • Ταμίας Σάκκος Νίκος(6932612760)
  • Μέλος Σεραφείμ Γεώργιος(6982053122)
  • Μέλος Καρύδα Σταυρούλα (6974948100)
  • Μέλος Ντότσης Γεώργιος (6977567539)
  • Αναπληρωματικό Μέλος Σύλλης Μανώλης


Έδρα

Δελφών 106, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

Δ/ση αλληλογραφίας

Δελφών 106,Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη

Website

www.actionceliac.eu

Email

actionforceliac@yahoo.gr

Facebook Page

Δράση για την Κοιλιοκάκη – Action for Celiac Disease